Ostrzeżenie: Istnieje możliwość zapisu pliku konfiguracyjnego w lokalizacji: /includes/configure.php. Istnieje ryzyko zagrożenia pracy systemu - zmień uprawnienia dla tego pliku.
AUTHORIZENET IS IN TESTING MODE

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez

 

Sklep Internetowy Carpe Diem

 

prowadzony przez firmę:

Carpe Diem Adam Kowalewicz

ul.Skłodowskiej 20, 46-100 Namysłów

tel.071 79-03-003

fax 071 79-03-005 tel.kom. 0606 477-049

NIP 752-115-83-74

 

Rejestracja

 

1. Sprzedaż realizowana jest poprzez sieć Internet, ma ona charakter UMOWY wiążącej obie strony zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym - zwanym dalej Kupującym, a Sklepem Internetowym Carpe Diem - zwanym dalej Sprzedającym.

2. Zamówienie jest realizowane po prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje dane niezbędne do zrealizowania jego zamówienia. Dane każdego Kupującego służą wyłącznie do celów realizacji zamówienia, są objęte ochroną danych osobowych i nie są udostępniane osobom trzecim. W każdej chwili Kupujący ma wgląd w swoje dane, może je modyfikować lub usunąć.

3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

Zamówienia

 

4. Zamówienie jest realizowane na terenie Polski. Zamówienie musi być złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący automatycznie otrzymuje, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, e-mail potwierdzający zamówienie, który zawiera niezbędne dane związane z zamówieniem.

6. W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu roboczym przed godziną 13.00 realizacja zamówienia rozpocznie się tego samego dnia, w przypadku przyjęcia zamówienia po godzinie 13.00 realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

7. Sprzedający dokonuje analizy poprawności zamówienia. W takim przypadku podania nieprawidłowych parametrów wymiarów lub innych danych przez Kupujacego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji zamówienia.

8. Na podstawie zamówienia określona zostaje kwota zadatku w wysokości minimum 20% sumy zamówienia.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie pełnej kwoty zadatku lub pełnej kwoty zamówienia w formie przelewu zaksięgowanego na koncie Sprzedającego, lub przyjęcia gotówki.

10. W przypadku chwilowej bądź całkowitej niedostępności w magazynie lub u dostawców zamówionych towarów, Kupujący zostanie poinformowany o statusie zamówienia i terminie realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji Kupujący decyduje się na formę realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, na przykład z powodu wadliwego działania sieci Internet lub wyczerpania się zapasów magazynowych.

 

Terminy realizacji

 

12. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności artykułów w magazynach producentów. Zgodnie z polityką producenta wszystkie artykuły produkowane są na zamówienie. W związku z tym, czas oczekiwania na poczególne artykuły wynosi od 7 do 60 dni. Sprzedający udziela informacji o dostępności danego artykułu telefonicznie pod nr. tel. 071 79-03-003, tel.kom. 0606 477-049 lub za pomocą poczty e-mail.

 

 

"zakup z montażem"

 

13. Podczas zamówienia Kupujący określa czy zamawia artykuły jako towar objęty 23% podatkiem Vat, czy jako usługę objętą 8% podatkiem Vat. Przy zamówieniu artykułu wraz z usługą jego montażu u Kupujący, wszystkie zamówione towary objęte są 8% podatkiem Vat. Z usługi "zakup z montażem" mogą korzystać osoby fizyczne (Klienci indywidualni) jak i firmy pod warunkiem montażu w budynku mieszkalnym.

 

Dostawa bezpłatna (na koszt Sprzedającego)

 

14. Zamówione artykuły dostarczane są nieodpłatnie do Kupującego przez Sprzedającego, na terenie Wrocławia i Namysłowa dla na wartość zamówienia powyżej 100 zł, lub na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego lub w promieniu 100 km od Wrocławia lub Namysłowa przy łącznej kwocie zamówienia powyżej 3 000,00 PLN netto.

 

Dostawa płatna

 

15.  Zamówione artykuły dostarczane są nieodpłatnie do Kupującego przez Sprzedającego, na terenie Wrocławia i Namysłowa dla  wartości zamówienia powyżej 100 zł, lub na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego lub w promieniu 100 km od Wrocławia lub Namysłowa przy łącznej kwocie zamówienia powyżej 3 000,00 PLN netto.

 

Formy płatności

 

16. Kupujący ma do dyspozycji następujące formy płatności:

a/ Przedpłata na konto Sprzedającego - zaliczka minimum 20% sumy zamówienia, pozostała kwota jest wpłacana przez Kupującego w formie gotówki lub przelewu na konto Sprzedającego, w dniu realizacji zamówienia.

b/ Przelew bankowy na konto Sprzedającego - pełnej sumy zamówienia.

c/ płatność kartą kredytową

 

Zwroty towarów

 

17. Kupujący który zakupił towar, może dokonać jego zwrotu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. (art. 7 ustawy z 2 marca 2000 r. Dz. U. nr 22, poz. 271). Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym (towar musi być dostarczony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu - zwracane artykuły nie mogą być uszkodzone, a także nie mogą posiadać śladów użytkowania) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub za pomoca listu poleconego, informując go o fakcie odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane artykuły. Zwrot kwoty zapłaconej przez Kupującego przy zamówieniu następuje w ciągu dziesięciu dni od daty otrzymania podpisanej korekty faktury, oraz towaru po sprawdzeniu przez Sprzedającego stanu zwracanego artykułu.

 

Zwrot nie dotyczy:

 

1. artykułów zmodyfikowanych podczas montażu,

2. artykułów wykonanych na indywidualne życzenie Kupującego,

3. artykułów których montaż był niemożliwy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub błędnych danych technicznych.

 

Postanowienia końcowe

 

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych artykułów, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

19. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres email oraz hasło użytkownika naszego serwisu.

20. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku możliwości realizacji zamówienia.

21. Wszystkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy siedzibie Sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych

Wlascicielem licencji sklepu jest Studio PLAN www.web.plan.pl
Twój adres IP to: 100.24.113.182

Copyright © 2020 Zen Cart Professional PL™ Powered by Zen Cart™